ข่าวประกวดราคา
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 11 ส.ค. 2554 ]
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์