องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์