หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 


นายดำเนิน อินทะเรืองรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 


นางสาวภานิชา นาคเลี้ยง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้


นายสงการณ์ ศรีเนตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้