หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพี้ เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ โดยประมาณมี 67.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,000 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 23,518 ไร่
 


 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน, ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คุ้งตะเภา, ต. ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
 
 


 


 
 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สำหรับทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาน้อยใหญ่เป็นบางพื้นที่ มีพื้นที่ป่าไม้เป็นบางส่วนครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และมีลำห้วยผ่านหลายสาย เช่น ห้วยพี้ ห้วยทับแตก ห้วยปอบ ห้วยปลาดุก ในฤดูแล้งลำห้วยต่างๆ น้ำจะแห้งขอด ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัญหาต่อราษฎรในตำบลน้ำพี้ ทุกๆ ปี
 
   
ประชากรในตำบลน้ำพี้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ประเภทรับจ้างรายวัน) อาชีพค้าขาย มีบางส่วนรับราชการ มีการประกอบอาชีพ
เสริม คือการทำดาบเหล็กน้ำพี้ และผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้ เช่น ลูกประคำ, ต้นเงินต้นทอง, พระพุทธรูป พวงกุญแจ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลน้ำพี้ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดการประกอบอาชีพ ของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ จำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบล ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว มีประมาณร้อยละ 31.67 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบลโดยแบ่งออกเป็น
  อาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 12.12
  อาชีพค้าขาย ประมาณร้อยละ 7.55
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไป ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80.33 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 


 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,558 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 2,730 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12
  หญิง จำนวน 2,828 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,914 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 82.71 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านน้ำพี้ 241 255 496 181  
2   บ้านน้ำพี้ 342 398 740 279
  3   บ้านน้ำพี้ 242 262 504 165  
4   บ้านน้ำพี้ 321 316 637 196
  5   บ้านห้วยปลาดุก 435 421 856 290  
6   บ้านหนองหิน 242 236 478 188
  7   บ้านป่าไม้เนินสะอาด 370 359 729 239  
8   บ้านปากห้วยสัก 297 338 635 194
  9   บ้านน้ำพี้ 240 243 483 182  
    รวม 2,730 2,828 5,558 1,914
(ที่มาข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10