ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256391,09093,006101,98421,939--------308,019
256263,344154,82469,41688,691103,783133,47984,422112,5166,008,5173,363,17261,77384,85110,328,788
2561---1347218,6703,08444,93436,90348,73649,43436,038238,284
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 ก.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   180
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   10,875,271
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี