หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากสระหนองข่า (ต่อจากเดิม) ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in One Solar Street Light) 30 วัตต์ จำนวน 50 ชุด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพี้ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างลานตากสระหนองข่า (ต่อจากเดิม) ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับจัดตั้งศูนย์กักกันเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ตำบลน้ำพี้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.44-006 สายแยก ทล.117-หนองป่าบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาต้นตาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาและป้ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10