หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 อบต.  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
 การเชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
 รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2565  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
 ครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
 มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัด  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
 ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
 การประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 15 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ การออกแบบนวัตกรรมและการจัดทำโครงการประกวด ท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (CHATGPT) และการนำเสนอโครงการด้วยสื่อดิจิทัล (Motion Graphic) แบบมืออาชีพ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่้กี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยรอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
  แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 422
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10