หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 28 ก.ย. 2555 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของทะเบียน  [ 28 ก.ย. 2555 ]  
 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก  [ 28 ก.ย. 2555 ]  
 แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน  [ 26 ก.ย. 2555 ]  
 โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อต. วันที่ 25 กันยายน 2555  [ 26 ก.ย. 2555 ]  
 โครงการแข็งขันฟุตบอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556  [ 24 ก.ย. 2555 ]  
 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอ  [ 21 ก.ย. 2555 ]  
 แจ้งผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขเทศบาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕  [ 21 ก.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ 914  ขอให้ อปท. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ สถจ.อต. จัดสรรให้ เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก  [ 21 ก.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 4300  การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตร (ลางสาด) ราคาตกต่ำ  [ 21 ก.ย. 2555 ]  
 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก  [ 19 ก.ย. 2555 ]  
 1-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอเมือง)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 2-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอเมือง)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 1-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอท่าปลา  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 2-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอท่าปลา)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอตรอน)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 1-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอพิชัย)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 2-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอพิชัย)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 1-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอทองแสนขัน)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 2-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอทองแสนขัน)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     313      314      315     (316)     317      318      319     ....หน้าสุดท้าย >> 329
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10