หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 1-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอน้ำปาด)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 2-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอน้ำปาด)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 1-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอฟากท่า)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 2-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอฟากท่า)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 1-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอลับแล)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 2-แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(อำเภอลับแล)  [ 18 ก.ย. 2555 ]  
 รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 17 ก.ย. 2555 ]  
 โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อต. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555  [ 13 ก.ย. 2555 ]  
 การจัดสรรเงินให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ย. 2555 ]  
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมเอเซียน  [ 7 ก.ย. 2555 ]  
 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  [ 4 ก.ย. 2555 ]  
  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนครูและ ค่าจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2554 - 2555  [ 4 ก.ย. 2555 ]  
 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 4 ก.ย. 2555 ]  
  ขอแจ้งเลื่อนการะประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 3/2555  [ 3 ก.ย. 2555 ]  
 การรายงานแผนที่ภาษีประจำเดือนสิงหาคม 2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.ย. 2555 ]  
 โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  [ 30 ส.ค. 2555 ]  
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทบุคลากรด้านการพลศึกษาและกีฬากับการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน"  [ 30 ส.ค. 2555 ]  
อต 0037.3/ 930 ขอให้ อบจ. เทศบาล และ อบต. ทุกแห่ง ส่งไฟล์คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และไฟล์คำสั่งแต่งตั้งหน่วยเฉพ  [ 30 ส.ค. 2555 ]  
 ขอให้เทศบาลและ อบต. ทุกแห่ง ส่งฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ ทั้ง 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  [ 29 ส.ค. 2555 ]  
 เร่งรัดการส่งเงินคืนและการขอเบิกเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ  [ 28 ส.ค. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     314      315      316     (317)     318      319      320     ....หน้าสุดท้าย >> 329
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10