หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การขอรับงบ ฯ เพื่อดำเนินโครงการปรับรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 พ.ค. 2555 ]  
 การขอรับงบ ฯ เพื่อดำเนินโครงการปรับรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 พ.ค. 2555 ]  
 การขอรับงบ ฯ เพื่อดำเนินโครงการปรับรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 พ.ค. 2555 ]  
 การขอรับงบ ฯ เพื่อดำเนินโครงการปรับรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 พ.ค. 2555 ]  
 การขอรับงบ ฯ เพื่อดำเนินโครงการปรับรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 พ.ค. 2555 ]  
มท 0891.2/ว 1353 การขอรับงบ ฯ เพื่อดำเนินโครงการปรับรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 พ.ค. 2555 ]  
 รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 24 พ.ค. 2555 ]  
ที่ อต 0037.3/ว 2236  หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขอรับงบ ฯ บริหารจัดการน้ำ  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
นร 0506/ ว115 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขอรับงบ ฯ บริหารจัดการน้ำ  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
นร 0702/ ว40 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขอรับงบ ฯ บริหารจัดการน้ำ  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
นร0503(กคน.)/ ว62 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขอรับงบ ฯ บริหารจัดการน้ำ  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.2/ ว2283 ขอทราบความต้องการแพทย์  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
อต0016.5(ศพส.จ)/ ว219 กำหนดจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพผู้ติดในช่วงเปิดภาคเรียนที่๑ประจำปี๒๕๕๕  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.3/ 502 หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต 0037.3/ 502 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.5/ 504 โอนเงินเบี้ยฯ ความพิการ และ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าบัญชีของ อปท. ในพื้นที่ จ.อต.  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.3/ 499 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการ ฯ  [ 23 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.5/ 495 การจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องถิ่น  [ 22 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.5/ ว479 ขอให้ อปท. ตรวจสอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเบิกเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง เงินสิทธิประโยชน์ เงินเดือนครู ผดด./ค่าตอบแทน ผดด. ค่าเ  [ 18 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.1/ ว264 ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "วีดีทัศน์และสื่อสารสนเทศ"  [ 18 พ.ค. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     315      316      317     (318)     319      320      321     ....หน้าสุดท้าย >> 325
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10