หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ จ.อต. และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โอนเงินรายได้ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์  [ 31 ก.ค. 2555 ]  
 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เพิ่มเติม  [ 30 ก.ค. 2555 ]  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 30 ก.ค. 2555 ]  
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งวดที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน  [ 30 ก.ค. 2555 ]  
 แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  [ 27 ก.ค. 2555 ]  
 การดำเนินการ"โครกหารประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร  [ 27 ก.ค. 2555 ]  
  ขอให้ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานจัดตั้งชมรม To Be Number One รายงานผลให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  [ 25 ก.ค. 2555 ]  
  รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์รอบเดือนมิถุนายน2555  [ 25 ก.ค. 2555 ]  
 ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตร Utilizing lndigenous Food Resources for Food Security  [ 24 ก.ค. 2555 ]  
 ขอให้ อปท. ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาเสพติด  [ 24 ก.ค. 2555 ]  
 ขอให้ อปท. ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาเสพติด (แบบฟอรม์ฐานข้อมูลยาเสพติด )  [ 24 ก.ค. 2555 ]  
 การบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  [ 23 ก.ค. 2555 ]  
 การฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี๒๕๕๕  [ 23 ก.ค. 2555 ]  
 ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก  [ 23 ก.ค. 2555 ]  
 ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก  [ 23 ก.ค. 2555 ]  
 โอนเงินให้ อปท. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดฯ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 19 ก.ค. 2555 ]  
 ข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์รอบเดือนมิถุนายน2555  [ 17 ก.ค. 2555 ]  
 เร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูฯ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปีงบฯ 2555  [ 16 ก.ค. 2555 ]  
 แบบการรายงานการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  [ 13 ก.ค. 2555 ]  
 ตารางการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2555 (นายอำเภอ)  [ 12 ก.ค. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     316      317      318     (319)     320      321      322     ....หน้าสุดท้าย >> 329
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10