หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การประชาสัมพันธ์โครงการ "15 ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น"  [ 12 ก.ค. 2555 ]  
 ตารางการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2555 (ท้องถิ่นอำเภอ)  [ 12 ก.ค. 2555 ]  
 สถ.จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  [ 10 ก.ค. 2555 ]  
 โอนเงินเข้าบัญชีของ อปท. เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ และ ภาษีต่างๆ รวม 3 ชนิด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  [ 9 ก.ค. 2555 ]  
 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวง  [ 6 ก.ค. 2555 ]  
 ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  [ 5 ก.ค. 2555 ]  
 สมัครรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Waste Management for Sustainability  [ 4 ก.ค. 2555 ]  
 แผนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555  [ 4 ก.ค. 2555 ]  
 แบบติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 4 ก.ค. 2555 ]  
 สนง.ที่ดิน จ.อต. โอนเงินรายได้ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อต. เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555  [ 3 ก.ค. 2555 ]  
 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด  [ 3 ก.ค. 2555 ]  
 โอนเงินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเบี้ยยังชีพ(เพิ่มเติม) ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อต. วันที่ 28 มิ.ย. 2555  [ 2 ก.ค. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 17 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  [ 2 ก.ค. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 16 ขอให้ อปท. ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน"  [ 2 ก.ค. 2555 ]  
 กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาลประจำปี๒๕๕๕  [ 29 มิ.ย. 2555 ]  
 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  [ 28 มิ.ย. 2555 ]  
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่น 2,3,4  [ 28 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.2/ 613 สำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ อปท. มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ  [ 22 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ ว2628 การอบรมเชิงปฏิบัติการ''โคลงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง''  [ 21 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2763 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2555  [ 21 มิ.ย. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     317      318      319     (320)     321      322      323     ....หน้าสุดท้าย >> 329
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10