หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อต 0037.3/ 603 รายละเอีอดการโอนเงินให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน  [ 21 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/15 ขอให้อำเภอรายงานผลการดำเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติด ในสถานศึกษา  [ 20 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2691 ขอให้ อปท. กรอกแบบสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ อปท. มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ(แบบสอบถามฯ )  [ 15 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2691 ขอให้ อปท. กรอกแบบสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ อปท. มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ(หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์)  [ 15 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ 587 ขอให้ อปท. ดำเนินการสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555  [ 15 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ ว2590 กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน  [ 12 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ ว2591 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินผลกระทบต่อสุภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)ประจำปี๒๕๕๕"รุ่นที่ ๒  [ 12 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ 573  กำหนดการสำรวจสภาวะช่องปากเด็ก อายุ 3 ปี  [ 12 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ ว 564 แบบรายงานการจัดตั้งชมรม To Be Number One  [ 11 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 14  ขอให้ อปท. ที่มีโครงการฯ ส่งโครงการฯ ที่จะเสนอขอรับความเห็นจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด เพ  [ 8 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2532  ขอเชิญส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวด ประจำปี 2555  [ 8 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ ว537 รายงานการจัดตั้งชมรม To Be Number One  [ 6 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2457  ขอเชิญประชุมเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 ระดับอำเภอ  [ 5 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2431 ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจสารยาเสพติดในปัสสาวะ  [ 1 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ 9  ขอให้ท้องถิ่นอำเภอรายงานทีมเข้าร่วมแข่งขัน ช่วงระยะเวลาการแข่งขัน และการแบ่งสายให้ สถจ. ทราบ ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2555  [ 1 มิ.ย. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 530 สถ. แจ้งเพิ่มเติม เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2555 และ สถจ. ได้แนบ Username และ Password ของระบบ S  [ 31 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2388  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการดำเนินการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 31 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.3/ว 2390 ขอให้ อปท. กรอกแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555  [ 31 พ.ค. 2555 ]  
อต 0037.5/ 524  ขอให้ อปท. กรอบแบบสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  [ 31 พ.ค. 2555 ]  
 การขอรับงบ ฯ เพื่อดำเนินโครงการปรับรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 พ.ค. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     318      319      320     (321)     322      323      324     ....หน้าสุดท้าย >> 329
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10