หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)  [ 31 ส.ค. 2566 ]  
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่  [ 30 ส.ค. 2566 ]  
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๔ เพิ่มเติม (เดือนกันยายน ๒๕๖๖)  [ 30 ส.ค. 2566 ]  
 หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 30 ส.ค. 2566 ]  
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 30 ส.ค. 2566 ]  
 ขอให้ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ The 8th International Conference Lifelong Learning for ALL 2023  [ 30 ส.ค. 2566 ]  
  ส่งสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกาาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2563-2565 และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  [ 28 ส.ค. 2566 ]  
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก รูปแบบ Online  [ 28 ส.ค. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน การเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 อบรมและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 การปรับปรุงการใช้งานระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือนกรกฏาคม 2566  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 ขอเชิญรับเกียรติบัตรคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความคิดเห็นต่อระะบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
  การประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับเขต  [ 25 ส.ค. 2566 ]  
 แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 24 ส.ค. 2566 ]  
 ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเกีบเกี่ยว  [ 24 ส.ค. 2566 ]  
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ 23 ส.ค. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 422
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10