หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ประกาศเองสอบราคาจ้างทำวารสารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2556  [ 13 พ.ย. 2555 ]  
 ประกาศ เรื่องยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 13 พ.ย. 2555 ]  
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลานยาง ผิวจราจรแอสฟัลด์ติกคอนกรีต ถนนสามแยกป้อมตำรวจ-บ้านนานกก หมู่ที่ 4-1 ต.นานกก อ.ลับแล  [ 13 พ.ย. 2555 ]  
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเบิกเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งค่าครองชีพชั่วคราว  [ 9 พ.ย. 2555 ]  
 ส่งประกาศสอบราคา  [ 9 พ.ย. 2555 ]  
 เลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 พ.ย. 2555 ]  
 การตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟู และการป้องกันสาธารณภัย  [ 9 พ.ย. 2555 ]  
 โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้าานภัยยาเสพติด ประจำปี 2555  [ 8 พ.ย. 2555 ]  
 ติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ย. 2555 ]  
 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) มาตรา 67 ทวิ  [ 6 พ.ย. 2555 ]  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2555 ]  
 โอนเงินเบี้ยฯ ความพิการ และ ผู้สูงอายุ ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  [ 5 พ.ย. 2555 ]  
 รายชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม  [ 2 พ.ย. 2555 ]  
 เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 พ.ย. 2555 ]  
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประ  [ 1 พ.ย. 2555 ]  
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  [ 1 พ.ย. 2555 ]  
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าครองภาคหลวปิโตรเลียม งวดที่ 4/2555  [ 31 ต.ค. 2555 ]  
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าครองภาคหลวปิโตรเลียม งวดที่ 4/2555  [ 31 ต.ค. 2555 ]  
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประ  [ 29 ต.ค. 2555 ]  
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งวดที่ ๑ จำนวน๖  [ 29 ต.ค. 2555 ]  
 
<< หน้าแรก...     419      420      421     (422)  
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10