หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นายไพฑูรย์ อินจ๋อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายลออง ปานทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


ว่าที่ร้อยตรี จิตตการ อุปหล้า
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายทรง ดีเพ็ชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นายธงชัย ขอบคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นางสาวสมทรง โนฟอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายสงกรานต์ จันทร์สว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นางยุพเรศ สีนวนคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายสุวิทย์ เรือนไสว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายสมบูรณ์ มาตรรักชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายเสน่ห์ อ๊อดกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายศรีไพร สุ่มพุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายก้องเดชธนภพ มียา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายจิรพันธ์ บุตรเขียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายสุภาพ เพชรบุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นางสาวรพีพรรณ แสนลำพรวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10