หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายดำเนิน  อินทะเรืองรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย