หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
พิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภัยโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติใหม่ และอาหารปลอดภัย มีส่วนร่วมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล  
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายดำเนิน อินทะเรืองรุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภัยโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติใหม่ และอา