หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
ประกาศการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีประจำปี 2563 มายื่นแบบและชำระภาษีได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ดังนี้
   1. ภาษีป้าย
   2. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนมีนาคม 2563 และชำระเงินได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ โทร.0-5582-6048 ต่อ 105

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2563 เวลา 18.09 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน