หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ประจำปี 2564  
 

          วันที่ 1 เมษายน 2564 นายดำเนิน อินทะเรืองรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ โดยจัดอบรมตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
          ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อยึดเป็นหลักการเป็นเครื่องหมายกำกับความประพฤติให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบีบบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยต้องยึดมั่นค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการทำงานพร้อมทั้งสามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 13.42 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10