หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  
 

           ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 สมัย นั้น
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 วรรคสองและมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป           ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ มีกำหนด 15 วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 10.33 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 159 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10