หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)