หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2