หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2