หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
     
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของ  องค์กรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่จะทำให้ขาดความเป็นกลางบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีมาตรการป้องกันการทุจริตมีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมีเหตุผลในการ ใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ได้กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยหน่วยงานของภาครัฐจัดให้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหัวข้อมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ นั้น
          เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่ง ในเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2563 เวลา 14.38 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10