หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 
     
 
 
พื้นที่ตำบลน้ำพี้ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง โดยมีถนนสายป่าขนุน-วังผาชัน (ถนนทางหลวงหมายเลข 1047) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมระหว่างตำบล หมู่บ้าน ไปยังตัวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีถนนลาดยาง คอนกรีต หินคลุก และลูกรังเชื่อมระหว่างถนนสายหลักไปยังหมู่บ้าน ภายในตำบล