หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณี ลจป. ผู้รับบำเหน็จถึงแก่กรรม)


การขอรับบำเหน็จปกติ หรือนำเหน็จรายเดือน ลจป.


การขอรับนำเหน็จปกติของทายาท (กรณี ลจป. ถึงแก่กรรม)


การขอรับบำเหน็จพิเศษของ ลจป. หรือ ลชค.


การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี ลจป. ถึงแก่กรรม)


การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ ลจป.


การโฆษณาด้วยการปิด


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่


การแจ้งขุดดิน


การชำระภาษีป้าย


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
  (1)     2   
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10