หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีจิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางจุฑารัตน์ ชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรัญญา พรมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวินัย กุลทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง