หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
โทร : 08 8915 2987
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางจุฑารัตน์ ชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทร : 08 4048 5870


นางอรัญญา พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
โทร : 08 9960 4880


นายวินัย กุลทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
โทร : 08 5269 7010