หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


ว่าที่ร้อยตรีจิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางจุฑารัตน์ ชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรัญนะธี ใจใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายบุรินทร์ พลทองเติม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจุฑามาศ คำแสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวฐิติยา สังบัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพิรดา สีสมุดคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน


นางปราณี พุดทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุภาภรณ์ แสนลำพรวน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอัฐพล ม่วงงาม
เวชกรฉุกเฉิน


นางสาวสุปราณี แก้วสาหร่าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนิลุบล งอกไม้
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอำนวย อินทะเรืองรุ่ง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายคำแสน ดอกแส
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายจักรภัทร ม่วงกำเนิด
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นางสาวเอมอร สีนวนดำ
แม่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10