หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 


ว่าที่ร้อยตรี จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นางจุฑารัตน์ ชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรัญนะธี ใจใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายบุรินทร์ พลทองเติม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวฐิติยา สังบัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพิรดา สีสมุดคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน


นางปราณี พุดทิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)


นางสาวสุภาภรณ์ แสนลำพรวน
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)


นายอำนวย อินทะเรืองรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)


นายคำแสน ดอกแส
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ)


นายอัฐพล ม่วงงาม
พนักงานจ้างเหมา
(อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์)


นายกิตติ เชื้อนพคุณ
พนักงานจ้างเหมา
(อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์)


นางสาวนิลุบล งอกไม้
พนักงานจ้างเหมา
(งานกิจการสภา)


นางสาวพรชนิตว์ พิพิธภักดี
พนักงานจ้างเหมา
(งานการศึกษา)


นายอุเทน ขวัญเงิน
พนักงานจ้างเหมา
(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)


นายบุริศร์ธนกฤษดิ์ บัวสุข
พนักงานจ้างเหมา
(พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10