หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นางวรณัน นาระต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรเมษ ติปาสะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรัญนะธี ใจใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายบุรินทร์ พลทองเติม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายศุภณัฐ อินทะเรืองรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ คำแสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพิรดา สีสมุดคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน


นางปราณี พุดทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุภาภรณ์ แสนลำพรวน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอัฐพล ม่วงงาม
เวชกรฉุกเฉิน


นางสาวสุปราณี แก้วสาหร่าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข


นางสาวนิลุบล งอกไม้
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานสำนักปลัด


นายอำนวย อินทะเรืองรุ่ง
พนักงานขับรถขยะ


นายคำแสน ดอกแส
คนงานประจำรถขยะ


นายจักรภัทร ม่วงกำเนิด
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10