หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
    พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่
    ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง
    สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคุมกับการส่งเสริมจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด
    พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
    มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
    รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป
    จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน
    ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
    จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการ ประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10