หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
    พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่
    ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง
    สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคุมกับการส่งเสริมจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด
    พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
    มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
    รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป
    จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน
    ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
    จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการ ประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10